Nasi ministranci zwycięzcami

22 lutego nasi ministranci zdobyli pierwsze miejsce podczas turnieju piłki nożnej na szczeblu diecezjalnym. Będą oni reprezentować Diecezję Pelplińską na finałach ogólnopolskich, które odbędą się na początku maja.

Jedna z bramek