V NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO 18 KWIETNA 2021R.

V NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO  Według św. Jana Pawła II w świetle i w mocy Słowa Bożego można odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie, pójść za nim i wypełnić swoją misję. Bóg kieruje do człowieka Słowo, które jednocześnie staje się odpowiedzią w życiu człowieka. Słowo Boże prowadzi do nawrócenia, ponieważ wzbudza w sercu myśli Boże i sprawia, że wiara, która jest odpowiedzią na Słowo, staje się nowym kryterium osądu i oceny ludzi, rzeczy, wydarzeń i problemów…